Zväz Rusov Košice a Gymnázium, Školská 26, Vráble
o r g a n i z u j ú
krajské kolo 13. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy „Ruské slovo".

Tematika krajského kola: Kamarátstvo začína úsmevom / Дружба начинается с улыбки
Poslanie súťaže: Ruské slovo je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných, stredných a vysokých škôl.

Krajské kolo sa uskutoční: 20. februára 2019 (streda) o 9:00 h.
miesto: Gymnázium, Školská 26, Vráble

Súťažné kategórie:

  1. kategória – žiaci 1. stupňa základných škôl
  2. kategória – žiaci 2. stupňa základných škôl
             5. – 7. roč. ZŠ a príslušné ročníky OG
             8. – 9. roč. ZŠ a príslušné ročníky OG
  3. kategória – študenti stredných škôl
  4. kategória – študenti vysokých škôl

Súťažné disciplíny:

  1. pre jednotlivcov: prednes poézie, prednes prózy, spev (1 pieseň)
  2. pre kolektívy: spev (1 pieseň) - kolektív tvoria max. štyria súťažiaci + hud.

Prezentácia jednej ukážky v časovom rozsahu do 6 minút. Hudobný nástroj si zabezpečí účastník súťaže.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií