S gymnazistami o štúdiu na prestížnych ruských univerzitách

Rozhodovanie o zameraní dalšieho vysokoškolského štúdia po ukončení gymnázia je náročné a zodpovedné. Študenti musia zvážiť nielen svoj záujem o daný odbor, ale aj vedomosti, schopnosti, podmienky štúdia a jeho finančnú náročnosť. Mnohí študenti sú dnes za kvalitným vzdelaním ochotní aj cestovať do zahraničia, čím sa výrazne zvyšujú ich náklady.

Dňa 15. januára 2019 zavítala do školy pani Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka ministerstva školstva a Marek Moška, generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí so zaujímavou ponukou. Informovali žiakov o možnostiach získať štátne štipendium na celé vysokoškolské štúdium v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárstvo. Ide o náročné, ale veľmi atraktívne štúdium na prestížnych ruských univerzitách, ktorého úspešné ukončenie poskytne absolventom zaujímavé možnosti profesionálneho uplatnenia doma i v zahraničí.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií