ŤAHÁK získal 1. miesto na Slovensku

V dňoch 12.4 – 13.4. 2019 sa naši žiaci zúčastnili vyhodnotenia celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero. V príjemnej atmosfére sme si od jednotlivých porotcov vypočuli rady o tom, čo je možné na našich časopisoch vylepšiť a naopak, chválu a povzbudenie v tom, čo robíme dobre, dokonca niektoré časopisy získavali hodnotenia, že sa svojou grafikou približujú tým profesionálnym. V priebehu dvoch náročných dní sme taktiež mali možnosť diskutovať s naozaj zaujímavými hosťami. Všetci sme však s napätím očakávali výsledky, ktoré nám boli oznámené v závere dvojdňového programu. V konkurencii 70 naozaj skvelých časopisov bolo ťažké obhájiť minuloročné prvenstvo. Nám sa to však podarilo, získali sme 1. miesto, a tak sme odchádzali zo Zvolena šťastní a plní zážitkov a úžasných dojmov z podnetnej a motivujúcej súťaže.

PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií