Vzdelávacie podujatie o ľudských právach

11. OKTÓBRA SA NA NAŠOM GYMNÁZIU USKUTOČNILO VZDELÁVACIE PODUJATIE PRE STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, UČITEĽKY, MULTIPLIKÁTOROV A MULTIPLIKÁTORKY DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA A ĽUDSKÝCH PRÁV.

Lektorský tím, ktorý na vzdelávacom podujatí prednášal, tvorili: PhDr. Dagmar Horná, PhD., Ing. Viliam Figusch, CSc., PhDr. Kalmán Petocz a PhDr. Mgr. Dagmar Kusá, PhD z Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií(BISLA)

Nosnou témou tohtoročného podujatia, ale i XXI. ročníka OĽP je: 30. výročie Nežnej revolúcie. Program pozostával z prednášok a diskusií na tému - Výzvy, ktorým čelí demokracia v čase 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

Predsedníčka CK OĽP PhDr. Dagmar Horná PhD. hodnotila XX. ročník OĽP a oboznámila s prípravou XXI. ročníka OĽP, vyjadrila sa i k metodike prípravy na súťaž v školskom, krajskom a celoštátnom kole.

Možnosť naučiť sa niečo z ľudskoprávnej problematiky mali i naši študenti - štvrtáci. Podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére, študenti a pedagógovia mali možnosť diskutovať, získavať poznatky, ktoré im boli doteraz menej známe. A tak treba veriť, že každý účastník si odniesol čo najviac vedomostí a zaujímavých poznatkov.

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií