Astronómovia súťažili aj počas pandémie

Ani uzavretie škôl nezabránilo Slovenskej astronomickej spoločnosti a Slovenskej ústrednej hvezdárni Hurbanovo, aby v máji 2020 zorganizovala tradičné súťaže – astronomickú olympiádu a vedomostnú súťaž Čo vieš o hviezdach. Oboch súťaží sa veľmi úspešne zúčastnil náš maturant zo IV.A Samuel Buranský.

V súťaži Čo vieš o hviezdach sa stal víťazom všetkých postupových kôl a v konečnom celoštátnom kole obsadil 5. miesto.

V astronomickej olympiáde v celoštátnom kole obsadil 4. miesto, čo by za bežných podmienok znamenalo postup na medzinárodné kolo tejto olympiády. No vzhľadom na pandemickú situáciu vo svete nie je známe či sa uskutoční.

Samuelovi srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

RNDr. Anna Uhríková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií