Byť FIT je IN!

Dňa 21.11.2019 sme realizovali projekt Byť fit je in! Jeho cieľom bolo formovať u mladých ľudí vzťah k športu, k pohybu a oboznámiť ich s rôznymi športovými a pohybovými aktivitami.

Pre účastníkov sme pripravili ukážky rôznych druhov cvičení, k dispozícii boli časopisy so zdravou výživou a zdravým životným štýlom. Žiaci našej školy pripravili rôzne zdravé jedlá ku ktorým priložili aj recepty. Pripravené jedlá boli rôznorodé – sladkosti, slané a sušené ovocie . Zdravé maškrtenie si účastníci mohli vyskúšať a másledne ochutnať. Prípravu zdravých jedál si mohli vyskúšať aj doma prostredníctvom priložených receptov. Po ochutnávke jedál simohli zasúťažiť a ako odmenu dostali veselú postavičku vyrobenú zo sušeného ovocia - zdravú maškrtu. Pre súťažiacich sme pripravili športové súťaže - streľbu na basketbalový kôš, kolky s plnou loptou, streľbu na cieľ, hod a streľbu na presnosť a iné, za každú splnenú úlohu získali body. Počet získaných bodov si mohli vymeniť za upomienkový predmet v stánku odmien.

V rámci projektu sme organizovali turnaj vo vybíjanej pre žiakov našej školy a základných škôl. Družstvá hrali systémom každý s každým podľa platných pravidiel vo vybíjanej. Pre víťazov boli pripravené odmeny.

Veríme, že žiaci strávili príjemný deň plný zábavy, športu a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. Veď – byť FIT je IN! Podujatie sme realizovali s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorému touto cestou ďakujeme.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií