Svetový deň boja proti HIV/AIDS

Dňa 29. novembra 2019 sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS na našej škole uskutočnili rôzne podujatia, ktorými sme chceli dať do povedomia otázku zdravia, prevencie a následkov tejto zákernej choroby.

Študentky IV.D triedy vyrobili červené stužky a všetkým zamestnancom školy ako i študentom im ich ihneď ráno pri príchode do školy pripínali ako symbol boja proti HIV a AIDS. Na prvom poschodí sa nachádza aj informačná tabuľa poskytujúca základné fakty o víruse HIV a chorobe AIDS + plagáty vytvorené študentami našej školy. Nasledoval program, ktorý bol určený pre prvý ročník a rozhlasová relácia, ktorú si vypočuli všetci študenti a zamestnanci školy.

Pre našich prvákov sme pripravili besedu, na ktorej študentky IV.D informovali prvákov o HIV a AIDS, možnostiach prenosu tohto vírusu, ochrany ako i o spôsoboch liečby. Následne si pozreli emotívny film „Anjeli“.

Za prípravu, organizáciu, spoluprácu a výrobu stužiek chceme poďakovať študentkám IV.D triedy.

Martina Hegedúšová
Výchovný poradca a koordinátorka prevencie

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií