Informatická súťaž iBobor 2019

V dňoch 12. 11. 2019 a 14. 11. 2019 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2019, do ktorej sa zapojilo 16 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:

  • Junior
  • Senior

Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť u žiakov záujem o informačné technológie a tiež otestovať ich schopnosť logicky a samostatne uvažovať.

V kategórii "Senior" si najlepšie spomedzi študentov náho gymnázia počínali Samuel Buranský (percentil 82 %), Viliam Péli (percentil 79 %) a Simon Solár (percentil 76 %).

V kategórii "Junior" zvládla súťaž najlepšie Katarína Turanová (percentil 96 %). Ďalšími úspešnými riešiteľmi sa stali Lea Mária Kurtiniaková (percentil 83 %), Paula Balta (percentil 79 %), Jozef Komáromy (percentil 79 %), Sabína Močolová (percentil 72 %), Samuel Chlpík (percentil 70 %), Daniela Kmeťová (percentil 70 %) a Mária Dobrotinová (percentil 70 %).

Všetkým žiakom našej školy, ktorí sa v tomto školskom roku zapojili do súťaže iBobor, ďakujeme.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií