„Nežná zmena“

Pod takýmto názvom absolvovali žiaci a žiačky III.A a IV.D vzdelávací workshop, ktorý na našej škole realizovala nezisková organizácia Post Bellum. Zážitkový workshop sa niesol v duchu 30. výročia Nežnej revolúcie 1989. Cieľom bolo prostredníctvom hrania rolí oboznámiť žiakov so spoločenskou atmosférou konca 80-tych rokov 20. storočia. Pre žiakov a žiačky bol workshop zaujímavý najmä tým, že sa atraktívnou formou oboznámili s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou. Ďakujeme Mgr. Dagmar Kúdelovej Kopčanskej, ktorá je koordinátorka vzdelávania, za zaujímavé priblíženie tohto nie ľahkého obdobia v našich dejinách.

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií