Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Dňa 6. februára 2020 sa uskutočnilo na našej škole Krajské kolo Olympiády ľudských práv. V tento deň sa zišli študenti z 31 stredných škôl v Nitrianskom kraji, aby svojimi vedomosťami a argumentáciou presvedčili odbornú porotu o svojich znalostiach v oblasti ľudských práv.

Krajské kolo malo dve časti, písomnú (test) a ústnu (tézy). Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou. A vo štvrtok sme sa mohli presvedčiť, že dnešnej mladej generácii nie sú ľahostajné problémy tohto sveta. Veľmi presvedčivo a na odbornej úrovni sa žiaci vyjadrovali k témam ako liberálna demokracia, problematika diskriminácie, sloboda prejavu, zločiny proti ľudskosti - holokaust, postavenie ľudí so zdravotným znevýhodnením, právo na vzdelanie. A ktorí boli tí najlepší?

1.miesto: Samuel Sakáč – Gymnázium Vráble
2.miesto: Daniela Bistáková – Gymnázium Topoľčany
3.miesto: Juraj Halo – Súkromná škola umeleckého priemyslu Topoľčany

Gratulujeme!

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií