Ruské slovo - celoslovenské kolo

Dňa 28.2.2020 sa v Košiciach uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo, ktoré sa nieslo v téme “Vďaka za mier!”. Súťažilo sa v niekoľkých kategóriach, a to v prednese poézii a prózy, v sólovom a v skupinovom speve. Naši študenti nemohli na tomto podujatí chýbať.

Krásne umiestnenia si vybojovali Paula Balta - 2. miesto, prednes poézie, Veronika Repáňová - 2.miesto, sólový spev a Daniela Duncová - 3.miesto, prednes prózy.

Študentkám gratulujeme a prajeme im veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií