Týždeň vedy a techniky

Už po niekoľkokrát sa u nás na škole konal veľmi zaujímavý projekt “Týždeň vedy a techniky”. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy si žiaci pripravili rôzne projekty, referáty či modely na tému plasty.

Prác našich žiakov bolo nespočetne a mnohé vynikali nie len vyhotovením, ale aj zaujímavými informáciami doposiaľ mnohým neznámymi.

V rámci tohto týždňa sme sa zamerali nielen na odovzdanie teoretických informácií ale aj na ukážku rôznych fyzikálnych pokusov pre žiakov okolitých škôl. Touto formou by sme sa chceli poďakovať aj ZŠ a MŠ Lúky za výrobky z plastov, ktoré nám na výstavu venovali.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií