Záložka do knihy spája slovenské školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave každoročne vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc celoslovenský projekt pre stredné školy pod názvom - Záložka do knihy spája slovenské školy. Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému.

Do projektu sme sa zapojili aj v tomto školskom roku. Téma - Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu, je aktuálna a my sme vytvorili zaujímavé záložky. Dominovali na nich najmä osobnosti, ktoré sa spájajú s 30. výročím nežnej revolúcie. Veríme, že žiakom partnerskej školy, gymnazistom z Trebišova, sa budú páčiť a urobia im radosť.

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

10. a 11. 12.2019
Olympiáda v RUJ - školské kolo


10. a 12. 12.2019
Olympiáda ľudských práv - školské kolo


12. 12. 2019
účasť na Vianočných trhoch mesta Vráble


23. 12. 2019 - 7. 1. 2020
VIANOČNÉ PRÁZDNINY

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií