Pred 140 rokmi sa narodil významný ruský básnik Alexander Blok

Meno Alexandra Bloka (28.11.1880 – 7.8.1921) prekročilo hranice Ruska a významne sa zapísalo do európskej literárnej kultúry. Alexander Blok patril medzi popredných tvorcov ruského literárneho symbolizmu. Básnika milovali pre jeho rytmickú zvukomalebnú poéziu, v ktorej sa odrážala imaginácia a spiritualita, romantika i dráma. Všeobecné uznanie priniesol Blokovi cyklus lyrických básní «Verše o krásnej dáme» (1904), ktoré básnik napísal pre svoju manželku Ljubov (dcéru veľkého ruského chemika Mendelejeva).

Alexander Blok hovoril: „Tým, ktorí chápu moju poéziu, sa nebude zdať zbytočné, že v tomto výbere sú aj nasledujúce knihy polodetských, či formálne slabých básní. Mnohé z nich samy o sebe nemajú cenu, no každá báseň je nutná pre vytvorenie kapitoly, z niekoľkých kapitol pozostáva zasa kniha, každá kniha je súčasťou trilógie a celú trilógiu môžem nazvať „románom vo veršoch“. (Alexander Blok, 9. 1. 1911)

Preklad literárnych diel nie je ľahká práca, ale na hodinách ruskej literatúry pre študentov 5. ročníka nie je nič nemožné!

Dávame vám do pozornosti 2 básne Alexandra Bloka z cyklu „Verše o krásnej dáme“ . Takto Vám ponúkame možnosť dozvedieť sa niečo viac o ruských básnikoch.

Blúdim medzi stenami kláštora
(preklad Viktórie Mladej)

Blúdim medzi stenami kláštora,
Neradostný a temný mních.
Svitá bledý úsvit,-
Sledujem húpanie snehových vločiek.

Ach, noc dlhá, svietanie bledé
Na našom severe pochmúrnom.
U zaneseného okna
Uporným oddávam sa myšlienkam.

Jeden a ten istý sneh-belší
Neporušeného a večného rúcha.
A vždy bledý vosk sviečok,
A obielené rímsy.

Mne je zvláštny chlad týchto stien
A nepochopená životom chudoba.
Mňa straší ospalé zajatie
A bratia smrteľne bledí.

Úsvit je bledý a noc dlhá,
Ako rad ranný a poludnajší.
Ach, ja Sam som bledý, ako sneh,
v úporných myšlienkach s chudobný srdcom.

Stále si o tebe domýšľam
(preklad Veroniky Repáňovej)

Stále si o tebe domýšľam,
Ale, vyčerpaný hádaním,
Občas pozerám do tvojich očí
A vidím osudný plameň.

Alebo sa stalo veľké,
A ty schovávaš odkaz časov
A, ožiarená, ukryla si sa
pred závanom kmeňov?

No ja, vopred sa poddávajúc,
Vedz, ochránim svätý odkaz.
Nenechávaj ma v hmle
Tvojich počiatočných rokov.

Leží medzi nami zaklínanie,
No, v stálosti sa nehýbeme,
Ukrývam rodný kmeň
Pod svojím biednym vzhľadom.poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií