Bubnovali sme aj my

V súčasnej dobe sa veľa hovorí o zneužívaní detí, o domácom násilí a hoci sú tieto témy veľmi boľavé, treba o nich čo najviac informovať, pretože len tak dokážeme predchádzať akýmkoľvek formám násilia.

Na Slovensku pripravila nezisková organizácia Centrum Slniečko v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR a pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej už 7. ročník bubnovačky. Podujatia, ktoré má 19. novembra 2020 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej prevencie.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás netýka. Násilie na deťoch je tu, je okolo nás. Je dôležité deti vnímať a počúvať viac, je dôležité deťom veriť, a preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje celoslovenská bubnovačka.

Do bubnovania sa v predchádzajúcich ročníkoch zapojilo viac ako 55 000 detí a dospelých. Tento raz sa školy zapojili do bubnovačky "Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2020!" netradične, dištančne pri obrazovkách počítačov 19. novembra 2020, v čase od 10:00 do 11:00 hod., a takto si pripomuli, že hlas detí je dôležitý.

Aj my, žiaci II.A triedy nášho gymnázia, sme sa spoločne s triednou profesorkou Annou Uhríkovou zapojili do bubnovania. Bubnovaním sme chceli symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Pani profesorke ďakujeme za jej ochotu podporiť toto podujatie a tiež za odkaz pre žiakov nielen II.A triedy: „Myslite na deti, ktoré sú týrané." Pani profesorka dúfa, že žiaci našej školy nikdy nebudú mať osobnú skúsenosť s touto témou.

Poďakovať by sme sa chceli aj pracovníkom Centra Slniečko v Nitre, ktorí nás o bubnovačke informovali. Centrum Slniečko, n.o. z Nitry sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov. Taktiež realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia.

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.

Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.

19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí.

20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Šimon Cicák, II. A

Viac na:
www.detstvobeznasilia.gov.sk
www.centrumslniecko.sk
www.bezmodrin.sk
www.kozmove-dobrodruzstva.sk
https://www.facebook.com/centrum.slniecko.nitra


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií