Cena Miroslava Kusého a Cena európskeho občana za rok 2020

Na našom gymnáziu sa pravidelne uskutočňuje vzdelávacie podujatie pre stredoškolských učiteľov, učiteľky, multiplikátorov a multiplikátorky demokratického občianstva a ľudských práv. Taktiež sa každý rok uskutočňuje krajské kolo Olympiády ľudských práv. O to viac sme hrdí, že práve tejto olympiáde sa dostalo zásadného uznania a cti. Európsky parlament rozhodol, že laureátom Ceny európskeho občana za rok 2020 je Olympiáda ľudských práv v Slovenskej republike.

Od začiatku Olympiády ľudských práv bol hlavným odborným garantom prof. Miroslav Kusý. Po páde komunistického režimu sa stal podpredsedom hnutia Verejnosť proti násiliu, poslancom Federálneho zhromaždenia a predsedom Federálneho úradu pre tlač a informácie. Bol rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, vedúcim Katedry politológie UK. Po júnových voľbách v roku 1990 bol poslancom SNR a členom Predsedníctva SNR. Súčasne zastával v rokoch 1991 – 1992 funkciu riaditeľa Kancelárie prezidenta ČSFR v Bratislave. Miroslav Kusý bol spoluzakladateľom Nadácie Milana Šimečku a Slovenského helsinského výboru. Stál aj pri vzniku občianskeho združenia Klub 89. Klub 89 je apolitická, mimovládna organizácia združujúca osobnosti Nežnej revolúcie, ale aj tých, ktorým sú blízke myšlienky Novembra 89 a majú záujem o zachovávanie a upevňovanie demokratických princípov v spoločnosti. Pán profesor svoju kľukatú cestu životom ukončil 13.2.2019.

Klub 89 spolu s rodinou Miroslava Kusého udeľuje ocenenie - Cenu Miroslava Kusého. Nakoľko som i ja dlhé roky spolupracovala v rámci Olympiády ľudských práv s pánom profesorom, bolo mi cťou prevziať, 28. 6. 2021 v priestoroch Medzinárodnej školy liberálnych štúdií Bisla v Bratislave, z rúk manželky pána profesora a predsedníčky Klubu 89 Jany Kotovej Cenu Miroslava Kusého.

Mojou úlohou bude naďalej šíriť základné poslanie olympiády, a to atraktívnou formou učiť mladých ľudí obhajovať a presadzovať rovnaké práva pre všetky členky a členov spoločnosti, podporovať záujem mladých ľudí spoznávať, uvedomovať si a rešpektovať kultúrnu rozmanitosť ľudskej spoločnosti, upozorňovať na nebezpečenstvo rôznych foriem intolerancie, diskriminácie a rasizmu.

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií