Európsky deň jazykov trochu inak

Študenti bilingválneho štúdia gymnázia Vráble sa zúčastnili na Európskom dni jazykov, ktorý sa uskutočnil 7. - 9. októbra 2020, v online formáte.

Poprední ruskí odborníci pripravili pre školákov zaujímavé workshopy:

  • Ako sa dostať na štúdium do Ruska? (Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave / Inna Kuznetsova)
  • Učíme sa nové veci o Rusku a ruskom jazyku. Symboly Ruska a stereotypy o nich. Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina/JusuvalievaDaria, Ševčenko Elizaveta Sergejevna
  • Učíme sa nové veci o Rusku a o ruskom jazyku. Neobvyklé dobrodružstvá ruského jazyka. Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina/Jusuvalieva Daria, Ševčenko Elizaveta Sergejevna
  • Vzhľadom na komplikovanú pandemickú situáciu sa naši žiaci potešili možnosti rozšíriť si poznatky o Rusku, jeho reáliách a aj počuť živú ruštinu z úst zástupcov ruských vzdelávacích inštitúcií.

    >> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií