Európsky deň jazykov trochu inak

Študenti bilingválneho štúdia gymnázia Vráble sa zúčastnili na Európskom dni jazykov, ktorý sa uskutočnil 7. - 9. októbra 2020, v online formáte.

Poprední ruskí odborníci pripravili pre školákov zaujímavé workshopy:

  • Ako sa dostať na štúdium do Ruska? (Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave / Inna Kuznetsova)
  • Učíme sa nové veci o Rusku a ruskom jazyku. Symboly Ruska a stereotypy o nich. Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina/JusuvalievaDaria, Ševčenko Elizaveta Sergejevna
  • Učíme sa nové veci o Rusku a o ruskom jazyku. Neobvyklé dobrodružstvá ruského jazyka. Štátny inštitút ruského jazyka A.S. Puškina/Jusuvalieva Daria, Ševčenko Elizaveta Sergejevna
  • Vzhľadom na komplikovanú pandemickú situáciu sa naši žiaci potešili možnosti rozšíriť si poznatky o Rusku, jeho reáliách a aj počuť živú ruštinu z úst zástupcov ruských vzdelávacích inštitúcií.

    >> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií