Halloween

Počas prvých jesenných prázdnin mali študenti prvých a druhého ročníka možnosť zapojiť sa do halloweenskej súťaže v anglickom jazyku. Svoje vedomosti si zmerali v rôznych zadaniach. Ich úlohou bolo napríklad vylúštiť hádanky o strašidlách, pozrieť si Adamsovcov, doplniť hororové príbehy alebo sledovať dokument o strašideľných miestach vo Veľkej Británii a odpovedať na otázky.

Pre tých najlepších boli odmenou nielen nové vedomosti, ale aj výborné známky v žiackej knižke.

Mgr. Ivana Šovčíková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií