Iba sme sa narodili

Aj napriek nepriaznivej spoločenskej situácii, ktorá obnáša zákaz vychádzania a zamedzuje prezenčne sa vzdelávať, sme počas decembra neotálali a snažili sa sprostredkovať edukatívne workshopy alternatívnou online formou. Už dlhšiu dobu v tomto smere spolupracujeme s občianskym združením Post Bellum. Vo štvrtok 17.12.2020 sme štvrtáci a piataci – seminaristi OBN - absolvovali workshop s názvom „Iba sme sa narodili", prostredníctvom online platformy Zoom.

Workshop bol zameraný na dobové reálie a prostredníctvom súčasných nástrojov predstavoval slovenskú spoločnosť v medzivojnovom období, v období tesne pred vypuknutím II. svetovej vojny, ale i počas existencie „Slovenského štátu“. Cez príbehy skutočných ľudí nás viedol k pochopeniu historických súvislostí i následkov ľudského konania. Komunikoval tému antisemitizmu a xenofóbie v spoločnosti. Zároveň cez vlastný zážitok poukazoval na vzostup šírenia informácií na internete a sociálnych sieťach, z ktorých mnohé sú mylné a zavádzajúce, čo často využívajú konšpirátori, extrémisti a rôzne iné zoskupenia. Workshop sa snažil podnietiť schopnosť rozlišovať pravdu od lži a následne nás viesť ku kritickému mysleniu. Prepájal minulosť so súčasnosťou a viedol k vnímaniu reality v širších súvislostiach.

Workshop bol veľmi zaujímavý, aj keď nebol plnhodnotnou náhradou prezenčnej formy. Myslím si, že splnil účel. Dozvedeli sme sa mnoho informácií. Za najzaujímavejšiu časť pokladám sekciu venovanú prevencii voči hoaxom a dezinformáciam vzhľadom na to, že je to veľmi aktuálna téma.

Ďakujeme lektorkám za vedomosti, ktoré nám poskytli a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s občianskym združením Post Bellum.

Samuel Sakáč IV.A


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií