Vesmír spája - Moskva – Bratislava – Paríž

Pri príležitosti 60. výročia letu prvého človeka do vesmíru sa uskutočnila medzinárodná videokonferencia v ruskom jazyku s názvom Vesmír spája pod záštitou Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. Hlavnými hosťami stretnutia boli ruský kozmonaut Viktor Afanasiev, francúzsky kozmonaut Jean-Pierre Haigneré a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Títo traja kozmonauti uskutočnili 20. februára 1999 spoločný let na vesmírnu stanicu Mir, kde Ivan Bella zviditeľnil Slovensko v rámci výskumnej misie pod názvom Štefánik. Na tejto neobyčajnej konferencii sa zúčastnili študenti z Francúzska, Ruska a tiež zo slovenských škôl. Slovenské zastúpenie sme spolu s účastníkmi z Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave tvorili aj my, študenti a vyučujúci z Gymnázia vo Vrábľoch.

Po úvodných slovách nasledovali zaujímavé prezentácie, tematicky zamerané na 60. výročie letu Jurija Gagarina a medzinárodnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom v oblasti kozmonautiky. Stretnutie pokračovalo zaujímavou diskusiou, v rámci ktorej mali zúčastnení možnosť položiť trojici kozmonautov svoje zvedavé otázky. Tí nám vo svojich odpovediach pútavo priblížili prípravy na let do kozmu, samotný pobyt vo vesmíre, životné podmienky a pracovnú náplň na vesmírnej stanici, návrat späť na Zem a život po ňom. Hovorili o svojich pocitoch, skúsenostiach a situáciách, ktoré zažili. Dozvedeli sme sa veľa nového a utvorili si lepšiu predstavu o činnosti kozmonautov. Po príjemne strávenej hodine a pol sme sa rozlúčili obohatení o nové informácie a potešení, že sme sa mohli zúčastniť tohto nevšedného online stretnutia.

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii takejto výnimočnej a hodnotnej konferencie a tiež našej škole, že nám umožnila zúčastniť sa tohto stretnutia.

obrázok: Posádka kozmickej lode Sojuz TM-29
zľava: Ivan Bella, Viktor Afanasiev, Jean-Pierre Haigneré

David Kráľ, IV.D

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií