Programátor Jozef Komáromy - líder vrábeľského gymnázia v školskom roku 2020/2021

Krásnym zvykom vo vrábeľských školách je každoročný výber a ocenenie ich lídrov u primátora mesta Vráble. Lídri jednotlivých škôl sú vyberaní spomedzi žiakov. Lídrom na vrábeľskom gymnáziu sa v aktuálne ukončenom školskom roku stal mimoriadne talentovaný programátor Jozef Komáromy.

Jožkovi sa v posledných troch rokoch podaril husársky kúsok ziskom všetkých troch medailových umiestnení v krajských kolách najvyššie hodnotenej informatickej súťaži organizovanej ministerstvom školstva SR - olympiáde v informatike. Úlohou v tejto súťaži je vyriešiť vo vybranom programovacom jazyku algoritmicky náročné programátorské úlohy, ktoré je nutné okrem správneho riešenia tiež optimalizovať z hľadiska časovej a výpočtovej zložitosti.

Okrem olympiády v informatike sa Jozef pravidelne zúčastňoval aj programátorskej súťaže IT v Nitre, kde tiež získal medailové umiestnenia. Jeho úlohou v tejto súťaži bolo za 90 minút naprogramovať 10 úloh, ktoré sú z hľadiska náročnosti podobné maturitným úlohám. Jožko ich samozrejme všetky zvládol v stanovenom čase a to už ako druhák na gymnáziu. Len pre porovnanie môžeme uviesť, že v rámci maturitnej skúšky má maturant za úlohu vyriešiť jeden takýto program za 30 minút.

Jožkov nesporný talent dokazuje tiež množstvo programátorských jazykov, ktoré ovláda a ktoré úspešne využil vo všetkých informatických súťažiach, v ktorých sa za posledné tri roky zúčastnil - Python, C++, JavaScript a iné.

Na Jozefa sme právom hrdí, v maturitnom ročníku mu želáme veľa úspechov.

PaedDr. Ivan Kreškóczi

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií