Mladý Európan

Dňa 27.4.2021 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže bolo Informačné centrum Europe Direct Nitra. Našu školu reprezentovali žiačky IV.D triedy - Lea Kurtiniaková, Sabína Močolová a Katarína Turanová. Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii sa súťaž tento rok konala dištančne. Svoje vedomosti si zmerali študentky a študenti, ktorí súťažili v trojčlenných družstvách. Súťaž pozostávala z troch kôl, ale podmienkou účasti tímu bolo vytvorenie projektu o jednej z krajín, ktoré v tomto roku predsedajú v Rade Európskej únie, teda o Portugalsku alebo Slovinsku.

V prvom kole študenti a študentky absolvovali vedomostný test z vybraných tém o Európskej únii, ktorý obsahoval úlohy z histórie, geografie, politiky. Druhé kolo pozostávalo z jazykového testu a tretie bolo zamerané na osobnosti, symboly a dominanty členských krajín EÚ. Družstvo našej školy sa umiestnilo na 1. mieste, ktoré mu zaručilo postup do celoštátneho kola.

Gratulujeme a držíme palce.

Veľká vďaka patrí hlavne pani profesorke Ivane Hudaszek Semjanovej a pani zástupkyni Eliške Matuškovej.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií