Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. januára sa víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku z našej školy zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo formou online testu cez EduPage. V kategórii 2A súťažil Samuel Chlpík z II.A triedy a v kategórii 2B – vyššie ročníky gymnázií, súťažil Ivan Huszár (IV.A).

Ivan Huszár vzorne reprezentoval našu školu a umiestnil sa na 5. mieste vo svojej kategórii. Veľmi dobre obstál žiak Samuel Chlpík, ktorý získal 6. miesto v silnej konkurencii všetkých gymnázií nášho okresu a stal sa úspešným riešiteľom súťaže.

Blahoželáme.

Mgr. Eva Hudecová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií