Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 13. januára sa víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku z našej školy zúčastnili okresného kola, ktoré sa konalo formou online testu cez EduPage. V kategórii 2A súťažil Samuel Chlpík z II.A triedy a v kategórii 2B – vyššie ročníky gymnázií, súťažil Ivan Huszár (IV.A).

Ivan Huszár vzorne reprezentoval našu školu a umiestnil sa na 5. mieste vo svojej kategórii. Veľmi dobre obstál žiak Samuel Chlpík, ktorý získal 6. miesto v silnej konkurencii všetkých gymnázií nášho okresu a stal sa úspešným riešiteľom súťaže.

Blahoželáme.

Mgr. Eva Hudecová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Do školy už bez testu, ale s rúškom

Dňom 29. 4. 2021 je zrušené povinné testovanie žiakov a zákonných zástupcov ako podmienka nástupu žiaka do školy.

Od 3. 5. 2021 vzhľadom na to, že naša škola sa nachádza v okrese s I. stupňom varovania (v ružovom) je zrušené povinné testovanie zamestnancov. Naďalej zostáva zachovaná povinnosť preukázať sa čestným prehlásením, pre zamestnancov školy a cudzie osoby, ktoré vstupujú do školy na základe povolenia riaditeľa školy.


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií