Krajské kolo Olympiády v Ruskom jazyku

Dňa 12. 3. 2021 organizovala naša škola Krajské kolo Olympiády v Ruskom jazyku v on-line priestore. Zúčastnilo sa na ňom 18 súťažiacich, ktorí boli prihlásení v šiestich súťažných kategóriách. V tomto školskom roku to vôbec nebolo jednoduché, ale všetci sa držali veľmi statočne. Každá časť olympiády prebehla bez väčších problémov aj vďaka ochotným učiteľom, pre ktorých táto forma tiež bola novou výzvou. Verím, že si každý zo súťaže odniesol novú skúsenosť a príjemné spomienky.

Naša škola mala súťažiacu v kategórii B4, ktorá je určená pre žiakov bilingválnych gymnázií. Počas celej súťaže si Daniela Kmeťová viedla vynikajúco a obsadila 1. miesto, čo znamená, že sa 8.4.2021 zúčastní aj Celoslovenského kola.

Srdečne blahoželáme!


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií