Úspech na celoslovenskom kole Olympiády v ruskom jazyku

V dňoch 8.-9. apríla 2021 sa konalo celoslovenské kolo Olympiády v ruskom jazyku v tomto roku po prvý krát v online priestore. Naša žiačka Daniela Kmeťová si tiež zmerala svoje intelektové schopnosti s ďalšími piatimi súťažiacimi v kategórii B4, ktorá je určená pre bilingválne gymnáziá. Veľmi sa tešíme z toho, že v súťaži obsadila výborné tretie miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Do školy už bez testu, ale s rúškom

Dňom 29. 4. 2021 je zrušené povinné testovanie žiakov a zákonných zástupcov ako podmienka nástupu žiaka do školy.

Od 3. 5. 2021 vzhľadom na to, že naša škola sa nachádza v okrese s I. stupňom varovania (v ružovom) je zrušené povinné testovanie zamestnancov. Naďalej zostáva zachovaná povinnosť preukázať sa čestným prehlásením, pre zamestnancov školy a cudzie osoby, ktoré vstupujú do školy na základe povolenia riaditeľa školy.


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií