Školské kolo olympiády v RUJ

Dňa 3.12.2020 sa v našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku v on-line forme. Po písomnej časti bolo jasné, že tohtoročná konkurencia medzi bilingválnymi triedami je naozaj silná. Podľa prvých výsledkov bolo jednoznačne určené iba prvé miesto, na ktorom sa umiestnila študentka IV.D triedy Daniela Kmeťová, ktorá sa zúčastní na krajskom kole v marci. Ostatné miesta si po doplňujúcom kole s diktátom rozdelili študentky z V.D triedy Veronika Repáňová a Daniela Duncová.

Dievčatá, všetkým srdečne blahoželáme!

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií