Školské kolá Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a Olympiády ľudských práv

Dňa 7. decembra sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a 10. decembra školské kolo Olympiády ľudských práv.

Olympiáda zo slovenského jazyka

V A kategórii boli nasledovné výsledky:
1. Repáňová Veronika
2. Kmeťová Daniela
3. Mladá Viktória

V B kategórii sa žiaci umiestnili nasledovne:
1. Kišová Simona
2. Polyáková Natália
3. Blašková Tímea

Olympiáda ľudských práv

Žiaci sa umestnili nasledovne:
1. miesto - Samuel Sakáč
2. miesto - Ivan Huszár
3. miesto - Veronika Repáňová a Lea Mária Kurtiniaková

Srdečne Vám blahoželáme.

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií