Najviac mňam palacinka - výsledky

Ďakujeme všetkým! Súťaž „Najviac mňam palacinka“ sa skončila! Podľa počtu lajkov vyhrala fotografia Renáty Bajnekovej. Na druhom mieste sú palacinky Bernadety Manekovej. Tretie miesto obsadili palacinky Filipa Gugha. Gratulujeme!

Všetky palacinky vyzerali veľmi chutné, a preto sa porota rozhodla dodatočne vyhodnotiť palacinky Viktorii Mladej, Barbory Latečkovej, Dominiky Čengerovej! Dúfame, že na budúci rok budeme môcť aj ochutnať palacinky súťažiacich!

Keďže tvorivé diela (plagáty a referáty) boli veľmi rôznorodé, porota sa rozhodla víťazov nevymenovať. Vyhralo priateľstvo :)

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Do školy už bez testu, ale s rúškom

Dňom 29. 4. 2021 je zrušené povinné testovanie žiakov a zákonných zástupcov ako podmienka nástupu žiaka do školy.

Od 3. 5. 2021 vzhľadom na to, že naša škola sa nachádza v okrese s I. stupňom varovania (v ružovom) je zrušené povinné testovanie zamestnancov. Naďalej zostáva zachovaná povinnosť preukázať sa čestným prehlásením, pre zamestnancov školy a cudzie osoby, ktoré vstupujú do školy na základe povolenia riaditeľa školy.


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií