Spisovateľka Alenka Sabuchová na našom gymnáziu

Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do projektu Cena René - Anasoft litera gymnazistov, a tak sme sa dňa 18. marca 2021 stretli so spisovateľkou a scenáristkou Alenou Sabuchovou a jej knihou Šeptuchy, ktorá získala najprestížnejšie literárne ocenenie na Slovensku - Anasoft litera.

Kniha Šeptuchy je o mladosti, láske, dospievaní, o hľadaní zmyslu života, ale aj umieraní, vážení si blízkych ľudí, o spolužití v dnešnom svete, a aj o tom, ako nestrácať nádej a do poslednej chvíle veriť...

Žiaci sa počas online besedy pýtali na to, ako kniha vznikala, čo bolo autorke inšpiráciou, do akej miery sú postavy a príbehy v knihe autentické, ktorá postava je jej najbližšia a čo jej dalo stretnutie so šeptuchami (ženy, ktoré pomáhajú ľuďom svojimi zvláštnymi schopnosťami).

Po vyše hodinovej debate sme sa autorke knihy poďakovali za čas strávený s nami. Jej záverečné slová nás pohladili, pretože, ako povedala, bola to jej posledná beseda a cítila sa s nami veľmi dobre a najviac ju potešilo, že časť jej knihy jeden zo žiakov prirovnal k Anne zo Zeleného domu, ktorá je pre ňu jednou z najkrajších kníh.

A ešte pár slov k projektu Cena René - Anasoft litera gymnazistov. Je to celoslovenský projekt Literárneho informačného centra a Anasoft litery, ktorý má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Cenu udeľujú žiaci vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo.

V prvej fáze si žiaci prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov.

Žiaci majú na prečítanie piatich vybraných kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka.

Zapojená škola hlasuje za svojho laureáta do konca marca. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

V druhom kole jeden žiak ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií s celého Slovenska o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí – tento raz online, určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov.

Finalisti 2020/21, ktorí bojujú o cenu René:

Peter Balko: Ostrov (KK Bagala 2019)

Mariana Čengel Solčanská: Jánošík (Ikar 2019)

Juraj Červenák: Les prízrakov (Vydavateľstvo SLOVART 2019)

Katarína Kucbelová: Čepiec (Vydavateľstvo SLOVART 2019)

Alena Sabuchová: Šeptuchy (Artforum 2019)


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií