Rozlúčka s maturantmi

Dňa 14.5.2021 poslednýkrát otvorili dvere nášho gymnázia žiaci IV.A a žiačky V.D. Čakali ich najskôr zaujímavo vyzdobené triedy, o čo sa podľa našej gymnaziálnej tradície starajú žiaci III.A a IV. D. V takýchto slávnostných podmienkach prebehli v triedach posledné triednické hodiny, kde sa triedne učiteľky prihovorili svojim žiakom a zhodnotili ich prácu počas štúdia. Potom nasledovala rozlúčka s ostatnými žiakmi školy. Dojímavé boli príhovory absolventov, ktorí boli na jednej strane šťastní, že dosiahli vytúžený cieľ svojej štvorročnej alebo päťročnej práce a na strane druhej smutní z toho, že opúšťajú svoje dobre známe prostredie, kamarátov a nechávajú za sebou časy plné študentskej radosti, lások, úspechov aj sklamaní. Pani riaditeľka slávnostne odmenila tých najusilovnejších študentov . Všetci sme sa tešili, že po takom dlhom a náročnom období konečne môžeme zažívať opäť niečo spoločne, podeliť sa o emócie a dojmy s ostatnými.

Našim absolventom prajeme do ďalšieho života len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu i v osobnom živote.

Dovidenia!

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií