St. Patrick's Day - výsledky

Dňa 17.3. prebehla na našej škole online súťaž v súvislosti s Dňom sv. Patrika (Saint Patrick's Day). Sv. Patrik patrí medzi najobľúbenejších patrónov Írska a symbolizuje aj príchod kresťanstva do Írska. Ide o kultúrny, náboženský a štátny sviatok, ktorý sa v Írsku každoročne oslavuje 17.marca. V súčasnosti sa však tento deň neoslavuje len v Írsku, ale patrí medzi najrozšírenejšie sviatky v mnohých krajinách sveta.

Typickým znakom tohto dňa je zelená farba a ďatelina. Ľudia sa zvyknú v tento deň obliekať do zelena, pripravujú nazeleno nafarbené pokrmy alebo sa prezliekajú za leprikónov (angl. “leprechaun“), írskych škriatkov prinášajúcich šťastie.

Výhercovia jednotlivých kategórií a ich výtvory:

V kategórii najzelenšie oblečený študent vyhral žiak Maroš Končál (I.A).

Najlepšie klobúky vytvorili dievčatá Ema Gregorová a Diana Vargová z triedy III.A.

Najlepší kostým vytvorila Viviána Fojtíková (V.D), ktorá svoj kostým najskôr navrhla v podobe kresby a potom ušila.

Vzhľadom na veľké množstvo poslaného materiálu sme si dovolili súťaž doplniť o ďalšie dve kategórie a vyhodnotili sme aj najkreatívnejšiu dekoráciu, ktorú vytvorila Daniela Duncová (V.D) a najlepší plagát, s ktorým zvíťazila Simona Kišová (II.A).

Deň sv. Patrika sme si na online hodinách spestrili aj videami, interaktívnymi cvičeniami a medzitriednym vedomostným kvízom v súvislosti s týmto sviatkom, pričom najviac bodov získala trieda III.A.

Všetkým srdečne blahoželáme.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií