Úspech mladého astronóma

Tretí marcový týždeň si nadšenci pre astronómiu zmerali sily v okresnom kole vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Roman Špaňo, žiak I.A triedy, obsadil v tretej kategórii tejto súťaže 1. miesto a postúpil do krajského kola. V apríli mu budeme držať palce, aby bol rovnako úspešný.

Anna Uhríková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

NÁSTUP DO ŠKOLY

  • prezenčne - posledný ročník štúdia, t.j. IV.A a V.D
  • dištančne – ostatné ročníky štúdia, t.j. 1.-3. ročník štvorročného štúdia a 1.– 4. ročník bilingválneho štúdia
viac info »

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií