Úspech mladého astronóma

Tretí marcový týždeň si nadšenci pre astronómiu zmerali sily v okresnom kole vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Roman Špaňo, žiak I.A triedy, obsadil v tretej kategórii tejto súťaže 1. miesto a postúpil do krajského kola. V apríli mu budeme držať palce, aby bol rovnako úspešný.

Anna Uhríková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií