Krásna bodka na záver školského roka

Víťazstvo našej žiačky Simony Kišovej (II. A) v celoštátnej súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva je krásnou bodkou na záver školského roka 2020/2021. Súťaž organizuje Filozofická fakulta UKF v Nitre. Cieľom súťaže je povzbudzovať mladých ľudí k budovaniu národnej hrdosti a k vlastenectvu. Súťažné témy upriamujú pozornosť na aktuálne dianie v spoločnosti, pestujú vzťah k tradícii a tvorivo rozvíjajú kultúrne povedomie.

Simonka si vybrala tému „Študentský návrh komunikačno-zážitkového vyučovania témy Veľkej Moravy“ a vytvorila spoločenskú hru, pri ktorej sa nielen zabavíte, ale získate aj prehľad o významných osobnostiach a udalostiach našich dejín.

Simonke k 1. miestu gratulujeme a prajeme do budúcnosti veľa tvorivých nápadov.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií