Vedieť viac

5. jún sa už od roku 1973 oslavuje ako Svetový deň životného prostredia. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli využiť projekt VEDIEŤ VIAC, ktorý pripravila nezisková organizácia Seeds. V rámci projektu si členovia organizácie pripravili interaktívne prednášky pre žiakov základných aj stredných škôl o ochrane životného prostredia u nás aj vo svete, o slobode a demokracii, o prírode, tradíciách, zvykoch, o dodržiavaní ľudských práv, o chybách z minulosti, ktoré by sa nemuseli opakovať...

Keďže zlepšujúca sa epidemiologická situácia umožnila návštevu prednášateľov na našej škole, využili sme túto možnosť a žiaci tak mohli po dlhej dobe online štúdia naživo diskutovať na témy Čo sa deje s našou planétou? a Slovensko ako ho nepoznáme.

Na prvej prednáške sme sa zamýšľali nad tým, prečo vysychajú jazerá, prečo v niektorých oblastiach ľudia bojujú s hladom, prečo útočia kobylky a najmä Čo s tým vieme urobiť MY? Počas druhej prednášky sme zase mali možnosť zamyslieť sa nad tým, aké je naše Slovensko a aké by mohlo byť.

Prednášky boli príjemným spestrením vyučovania, preto pevne verím, že v budúcom školskom roku sa nám podarí v spolupráci s organizáciou Seeds n. o. pokračovať a vypočuť si ďalšie zo zaujímavých prednášok ponúkaných v rámci projekt Vedieť viac.

PaedDr. Mária Bašistová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií