Prehliadka Moskvy trochu inak

Dňa 18.6.2021 sa v našej škole žiaci a rodičia I.D triedy prechádzali po Moskve a spoznávali jej centrum - Červené námestie a Kremeľ. Pýtate sa ako je to možné?

V tomto roku si naši začínajúci bilingválni žiaci pripravili pre rodičov tradičné popoludnie v netradičnej forme. Doteraz to boli vždy literárno-umelecky zamerané vystúpenia. V tomto roku chceli žiaci rodičom ukázať najzaujímavejšiu tému z dištančného vzdelávania – Moskvu. Predstavili rodičom toto nádherné mesto z rôznych stránok , nielen formou prezentácie, ale vyrobili aj makety niektorých pamiatok, zaspievali piesne, ktoré sú s týmto mestom úzko späté. Podujatie malo veľmi pozitívnu odozvu. Účastníci boli radi, že po takom dlhom čase izolácie, sa mohli opäť spoločne zúčastniť takého zaujímavého popoludnia.

Na záver vyslovili nádej, že ak pominú opatrenia na ochranu pred ochorením Covid 19, budú mať možnosť aj reálne navštíviť hlavné mesto Ruska - Moskvu. Увидимся в Москве!

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií