Zdolávame fyziku

Po úspešnom zvládnutí domáceho kola fyzikálnej olympiády sa Andrej Horehleď, žiak III.A triedy, 12.5.2021 pustil do štvorhodinového maratónu riešení štyroch náročných úloh krajského kola fyzikálnej olympiády. Jeho svedomitá príprava a štúdium mnohých tém nad rámec bežného vyučovania mu priniesla 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády.

Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií