Zdolávame fyziku

Po úspešnom zvládnutí domáceho kola fyzikálnej olympiády sa Andrej Horehleď, žiak III.A triedy, 12.5.2021 pustil do štvorhodinového maratónu riešení štyroch náročných úloh krajského kola fyzikálnej olympiády. Jeho svedomitá príprava a štúdium mnohých tém nad rámec bežného vyučovania mu priniesla 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády.

Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

RNDr. Anna Uhríková

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií