Ženy z transportov

25. marca 2021 študenti tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia absolvovali online vzdelávanie. Téma, ktorej sa venovali, bola viazaná k obdobiu holokaustu. Konkrétne bolo vzdelávanie zamerané na problém deportácií ŽIDOVSKÝCH ŽIEN a zhodou náhod sa uskutočnilo presne v deň prvého transportu týchto žien. O to aktuálnejšie a bolestivejšie boli spomienky na ženy – matky, sestry, priateľky, ktoré sa už domov nikdy nevrátili.

Lektor Múzea holokaustu v Seredi žiakom priblížil priebeh deportácií zo Slovenska, ktoré boli podané osobnými výpoveďami preživších žien a sprostredkovanou prehliadkou časti múzea spojenou s autentickými zábermi zo SEREDSKÉHO TÁBORA a vyhladzovacích táborov AUSCHWITZ a SOBIBOR.

Žiaci si tak mohli vytvoriť obraz o tejto temnej histórii, ktorá sa bezprostredne dotkla aj obyvateľov Slovenska.

Hrôzy druhej svetovej vojny navždy zmenili podobu sveta, napriek tomu sa aj dnes nájdu ľudia, ktorí ich popierajú. Spomienky sa však vymazať nedajú a hlasy obetí a ich príbuzných nikdy neutíchnu.

Nezabúdajme, že ak by sme držali minútu ticha za každú obeť holokaustu, boli by sme ticho 11 rokov a 6 mesiacov.

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií