Biela pastelka

Koniec októbra je vždy spojený so zbierkou Biela pastelka, do ktorej sa pravidelne zapájajú ako dobrovoľníci aj žiaci našej školy.

Výnos z verejnej zbierky je určený na získanie finančných prostriedkov pre ľudí so zrakovým postihnutím. Hoci zbierka prebiehala v tomto školskom roku len na našej škole a nie v uliciach mesta, vyzbierala sa pekná suma 49,96 eur, za ktorú nám poďakoval pán Josef Zbranek, predseda Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Nitre.

Martina Dobrovodská, III. A

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií