Bilingválne slovensko-RUSKÉ 5-ročné štúdium

Naąe úspechy v ruskom jazyku

SÚŤAŽE

Olympiáda z RUJ 2019/2020

školské kolo
Kategória B3
1.miesto Paula Balta z III.D
2.miesto Denis Poveschenko z I.A

Kategória B4
1. miesto Daniela Duncová zo IV. D
2. miesto Alžbeta Kováčiková z III. D
3. miesto Katarína Turanová z III.D

Paula Balta dostala diplom I. stupoa v online olympiáde ruského jazyka ako cudzieho, zorganizovanej Ministerstvom školstva RF a Petrohradkou štátnou univerzitou 3.-25. decembra 2019.

Olympiáda z RUJ 2018/2019

školské kolo
Kategória B2
1.miesto Bibiana Halásová - I.D
2.miesto Natália Polyáková - I.D
3.miesto Juraj Gúlik - I.D

Kategória B3
1.miesto Paula Balta - II.D

Kategória B4
1.miesto Daniela Duncová - III.D
2.miesto Alžbeta Kováčiková - II.D
3.miesto Viktória Tormová - III.D

krajské kolo
Kategória B3
1.miesto Paula Balta z II.D

Kategória B4
1.miesto Daniela Duncová z III.D

celoslovenské kolo
Kategória B4
3.miesto Daniela Duncová III.D

Ruské slovo - školský rok 2018/2019

POÉZIA - ruskojazyk. prostredie - 1. miesto: Paula Balta - II.D
POÉZIA - 1. miesto: Daniela Kmeťová - II.D
PRÓZA - 1.miesto: Natália Polyáková - I.D
PRÓZA - 1. miesto: Daniela Duncová - III.D
SÓLOVÝ SPEV - 1. miesto: Veronika Repáňová - III.D

Krajské kolo
POÉZIA - ruskojazyk. prostredie - 1. miesto: Paula Balta - II.D
POÉZIA - 3. miesto: Daniela Kmeťová - II.D
PRÓZA - 1. miesto: Daniela Duncová - III.D
SÓLOVÝ SPEV - 1. miesto: Veronika Repáňová - III.D

Celoslovenské kolo
POÉZIA: 2. miesto III. kategória ruské prostredie: Paula Balta - II.D
SÓLOVÝ SPEV: 1. miesto III. kategória: Veronika Repáňová - III.D

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií