Prírodovedná vedomostná súťaž pre žiakov okolitých ZŠ

späť na článok

späť na článok


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

10. a 11. 12.2019
Olympiáda v RUJ - školské kolo


10. a 12. 12.2019
Olympiáda ľudských práv - školské kolo


12. 12. 2019
účasť na Vianočných trhoch mesta Vráble


23. 12. 2019 - 7. 1. 2020
VIANOČNÉ PRÁZDNINY

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií

Stránky tried

Prázdniny
Jesenné: 29.10. - 2.11.2010
Vianočné: 23.12. - 7.1.2011
Polročné: 31.1.2011
Jarné: 21.2. - 25.2.2011
Veľkonočné: 21.4. - 26.4.2011
Letné: 1.7. - 2.9.2011

»» viac informácií