Zamestnanci školy od jej vzniku doteraz

Pedagógovia, ktorí vyučovali na našej skole v minulosti

Učitelia, ktorí vyučovali v Jedenásťročnej strednej škole vo Vrábľoch (1959 – 1960)
 • Riaditeľ JSŠ: Dr. Polónyi Michal
 • Bajči Ondrej (Lat, DsG)
 • Lőrinczi František (TV, CO)
 • Rakovská Valéria (SJL, DEJ)
 • Fűle Ľudovít (FYZ, DSG)
 • Michal Ivan (ZEM, LOG)
 • Švec (FYZ, DSG)
 • Hamarová Mária (RUJ)
 • Orosi Vincent (DEJ)
 • Teplan Július (RUJ)
 • Chudý Jozef (BIO, GEO)
 • Oťapková Marta (NEJ, ZEM)
 • Uhrín František (CHE)
 • Kováč Jozef (TV, Predv.V)
 • Polónyi Ľudovít (ZEM)
 • Urda Ján (BIO, CHE, ZEM)
 • Kráľ Ján (ZEM)
 • Požgai Ernest (DEJ, Predv. V.)
 • Vallová Oľga (RUJ, DEJ)
 • Kráľ Koloman (MAT, FYZ)
 • Požgaj Ľudovít (SJL, PSY)
 • Vančo Ján (CHE, BIO)
 • Jozef Hudec (MAT,HUV)
 • Požgajová Mária (ZEM, DEJ)
Učitelia, ktorí vyučovali v Strednej všeobecnovzdelávacej škole a na Gymnáziu vo Vrábľoch (1961 – 1981)
 • Riaditeľ školy: Dr. Kráľ Koloman (1961 - 1981)
 • Bačinská Darina (RUJ)
 • Lőrinczi František (TV, CO)
 • Schwarzová J. (OBV)
 • Benedik Peter (ANJ)
 • Majcherová Katarína (NEJ, ANJ)
 • Sloboda Eliáš (DEJ)
 • Hamarová Mária (RUJ)
 • Oťapková Marta (NEJ, ZEM)
 • Šranková Katarína (CH, BIO)
 • Horička Ján (OV, SJl, LAT)
 • Pavelka O. (SJL, DEJ)
 • Szadváriová Jarmila
 • Chudý Jozef (BIO, GEO)
 • Polónyi Ľudovít (ZEM)
 • Trojan Ján (FYZ, CHE)
 • Jeseničan Ján (MAT, FYZ)
 • Rakovská Valéria (SJL, DEJ)
 • Urda Ján (BIO, CHE, ZEM)
 • Krehová Helena (ANJ, RUJ)
 • Reichelová Jarmila (MAT, ZEM)
Externí učitelia:
 • Baňas Ján
 • Eder Július
 • Jókai J.
 • Kovácsová Zuzana
 • Macáková Elena
 • Marko
 • Obert Ervín
 • Oťapková Marta
 • Špendelová Beáta
 • Vozárik M.
Učitelia, ktorí vyučovali na Gymnáziu vo Vrábľoch (1981 – január 1990)
Škola sa postupne rozšírila zo 4 na 8 tried.
 • Riaditeľka školy: Mgr. Jarmila Reichelová (1981 - 1989)
 • Zástupkyňa RŠ: Rakovská Valéria (1988 – 1989)
 • Gallik Miroslav, Ing. (INF, Elektr.)
 • Havettová Beáta, PaedDr. (RUJ, OBV, ANJ)
 • Chudý Jozef (BIO, GEO)
 • Krehová Helena (ANJ, RUJ)
 • Ladániová Dagmar, PhDr.(SJL, ANJ)
 • Lichnerová Lívia, Mgr. (BIO, CHE)
 • Lőrinczi František (TV, CO)
 • Madleňáková Darina, PaedDr. (MAT)
 • Matušková Eliška, PaedDr. (RUJ, GEO, ANJ)
 • Németh Ľuboš, PaedDr.(SJL, DEJ)
 • Poljovková Lýdia (MAT)
 • Rakovská Valéria (SJL, DEJ)
 • Šípošová Hedviga, Ing. (Poľnohosp., Strojopis )
 • Tóthová Viera, Mgr. (MAT)
 • Trojan Ján (FYZ, CHE)
 • Uhríková Anna, RNDr. (MAT, FYZ)

Externí učitelia:
 • Baňas Ján, Ing. Lukáčová Mária (MAT, FYZ)
 • Blažeková Miroslava, PhDr. (Estetika)
 • Cagáň Ľudovít, Ing. (Poľnohospodárstvo)
 • Eder Július
 • Fekiač Milan, Ing. (Elektrotechnika)
 • Hamarová Mária (RUJ) Sabo Jozef (SJL, OBN)
 • Hyčko Jaroslav, Ing. (Elektrotechnika)
 • Chudá Klaudia (Strojopis)
 • Jaszberényiová Anna (CHE)
 • Kovácsová Zuzana
 • Mesárošová Eva
 • Námešný L., Ing. (Poľnohospodárstvo)
 • Obert Ervín, Ing.
 • Rambousek I., Ing. (Poľnohospodárstvo)
 • Tomášek Stanislav, Ing. (Elektrotechnika)
 • Varga Juraj, Ing.
Učitelia, ktorí vyučovali na Gymnáziu vo Vrábľoch od roku 1990
Škola sa postupne rozšírila z 8 na 12 tried a bola zavedená aj 8-ročná forma štúdia.
 • Riaditeľka školy: PaedDr. Beáta Havettová (1990 – doteraz)
 • Zástupca RŠ pre technicko-ekonomické veci: Gallik Miroslav, Ing. (1990 – 2007)
 • Zástupkyňa RŠ pre výchovno-vzdelávací proces: Matušková Eliška, PaedDr. (1998 – doteraz)
 • Baková Andrea, Mgr. (ANJ)
 • Balážová Klaudia, Mgr. (NEJ, SJL)
 • Ballay Adrián, Mgr. (BIO, GEO)
 • Ballová Andrea, Mgr. (NEJ, TEV)
 • Baraníková Emília, Ing. (ANJ)
 • Baráthová Beáta, Mgr. (SJL, PSY)
 • Bartoš Jozef (NBV)
 • Bašistová Mária, PaedDr. (MAT, BIO)
 • Behúlová Jana, Mgr. (MAT,GEO)
 • Békesiová Beáta, Mgr. (BIO, CHE)
 • Bielaková Gabriela, Mgr. (RUJ, DEJ, NEJ)
 • Blahová Annemária, Mgr. (ANJ)
 • Bogyóová Monika, PhDr. (SJL, DEJ)
 • Csiffáry Karol (ANJ)
 • Drahošová Andrea, Ing. (NEJ)
 • Galabová Martina, Mgr. (ANJ)
 • Gallik Miroslav, Ing. (Elektrotechn., INF)
 • Gergelová Zuzana, Mgr. (ANJ)
 • Grófová Iveta,PaedDr. (SJL, DEJ)
 • Haller Patrik, PaedDr. (TEV, NBV)
 • Havettová Beáta, PaedDr. (ANJ, RUJ, NAS)
 • Hegedűšová Martina, PaedDr. (ANJ, PSY)
 • Franková Andrea, Mgr. (CHE)
 • Hoppanová Martina, Mgr. (ANJ)
 • Hornová Gabriela, Mgr. (NEJ)
 • Hritzová Mária, Mgr. (ANJ, NBV, ETV)
 • Hudaszek Semjanová Ivana, PhDr. (SJL, OBN)
 • Chudý Jozef (ZEM, BIO)
 • Káčer Dušan (DEJ)
 • Kántorová Zuzana, Mgr. (NEJ)
 • Khűrová Mária, PhDr. (SJL, OBN)
 • Kmeťo Ľudovít, Mgr. (CHE, FYZ)
 • Končálová Alena, Mgr. (NEJ)
 • Konoszyová Lucia, Mgr. (SJL, DEJ)
 • Kováčová Jana, RNDr. (FYZ, CHE)
 • Kráľová Regina, Mgr. (RUJ, VV)
 • Krehová Helena (ANJ, RUJ)
 • Kreškóczi Ivan, PaedDr. (MAT, INF, GEO)
 • Kreškócziová Zuzana, PaedDr. (ANJ, SJL)
 • Kuťka Viktor, Mgr. (TEV)
 • Lichnerová Lívia, Mgr. (BIO, CHE)
 • Lőrinczi František (TEV)
 • Lovíšková Ivica, Mgr. (ANJ, NEJ)
 • Madleňáková Darina, PaedDr. (MAT)
 • Madolová Stanislava, Mgr. (ANJ, DEJ)
 • Martiš Ladislav, Mgr. (TEV)
 • Matušková Eliška, PaedDr. (RUJ, GEO, ANJ)
 • Milová Mariana, Mgr. (FYZ, CHE)
 • Nadaždyová Bernardeta, RNDr. (FYZ, CHE)
 • Németh Ľuboš, PaedDr. (SJL, DEJ)
 • Očovayová Denisa , PaedDr. (RUJ, NEJ)
 • Orlíková Lea, Mgr. (GEO, INF)
 • Orlíková Monika, Mgr. (TEV)
 • Páleníková Martina, PaedDr.(BIO, CHE)
 • Pizúrová Miroslava, Mgr. (NEJ)
 • Pokorná Tűnde, Mgr. (BIO, CHE)
 • Poljovková Lýdia (MAT)
 • Rácová Anna, Mgr. (NEJ, ANJ)
 • Ragas Boris, PaedDr. (TEV, GEO)
 • Rakovská Valéria (SJL, DEJ)
 • Reichelová Jarmila, Mgr.(ZEM, MAT)
 • Sádovská Svetlana, Mgr. (NEJ)
 • Slučiaková Andrea, Mgr. (SJL, VV)
 • Stančík Igor, Mgr. (ANJ)
 • Šimjáková Gabriela, Ing. (CHE)
 • Šípošová Hedviga, Ing. (Poľn., Strojopis)
 • Šranková Dagmar, PhDr. (SJL, ANJ)
 • Toman Peter, Mgr. (TEV, MAT)
 • Tóthová Simona, Mgr. (SJL, NEJ)
 • Tóthová Viera, Mgr. (MAT, INF)
 • Trojan Ján (FYZ, CHE)
 • Trstenská Anna, Mgr. (TEV)
 • Uhríková Anna, RNDr. (FYZ, MAT)
 • Uhrinčaťová Eva, Mgr.(MAT, INF)
 • Václav Marek, Mgr. (TEV)
 • Valková Blažena, Mgr. (SJL, HUV)
 • Vnučková Ingrid, Mgr. (BIO)
 • Zhorelová Barbora, PaedDr. (MAT, INF)
 • Zimová Dušana, Mgr. (BIO, EKO)

Zahraniční lektori anglického jazyka:
 • Anton Bauer
 • Shelly Boehling
 • Diane Henker
 • Tarig Mubarak
Externí učitelia:
 • Ďatková Helena, Mgr. (NBV)
 • Sabová Emília, Mgr. (NBV)
 • Hrašková Zdenka, Ing. (NBV)
 • Sabo Jozef (SJL, OBN)
 • Kántorová Katarína, Mgr. (HUV)
 • Trojanová Janka (FYZ)
 • Kramár Pavol, Ing. (Elektrotechnika)
 • Trubíniová Alžbeta, Mgr. (NBV)
 • Sabo Ondrej (SJL, DEJ)
 • Vrábel Jozef (Estetika)

Technicko hospodárski zamestnanci školy

Administratívni pracovníci (sekretariát riaditeľa školy):
 • Brošková Emília
 • Ing. Šípošová Hedviga
 • Belančíková Ivana
 • Kiššová Monika
 • Keméňová Helena
 • Cibulková Jana
 • Šestáková Zuzana
 • Levická Helena
Hospodárka / účtovníčka školy:
 • Porubská Irena
 • Plaštiaková Dana
 • Mladá Františka
 • Majtánová Gabriela
Školník:
 • Bako Ján
 • Tarr Ján
 • Záhorec Jozef
 • Plaštiak Peter
 • Meňhart Ľuboš
 • Straka Štefan
 • Uhrin Vladimír
Upratovačky:
 • Bíňovská Františka
 • Boďová Helena
 • Červená Alžbeta
 • Ďuranová Jana
 • Hamarová Magdaléna
 • Homová Viera
 • Horváthová Anna
 • Kurucová Mária
 • Matyášová Erika
 • Poláková Magdaléna
 • Štrbová Katarína
 • Stanová Zuzana
Vrátnička:
 • Uhrecká Zuzana
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií