Predmetová komisia (PK) prírodovedných predmetov
Členovia | Úlohy a ciele | Kritériá hodnotenia | Podujatia | Úspechy študentov | Súťaže a olympiády | Užitočné linky
Členovia
Predseda: RNDr. Anna Uhríková

Členovia:
PaedDr. Mária Bašistová
PaedDr. Ivan Kreškóczi
PaedDr. Martina Ragasová
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

25. apríl 2019
Girl's Day 2019
FIIT STU, Orange Slovensko, 26HOUSE
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií