Predmetová komisia (PK) prírodovedných predmetov
Členovia | Úlohy a ciele | Kritériá hodnotenia | Podujatia | Úspechy študentov | Užitočné linky
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2020/2021
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2019/2020
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2018/2019
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2017/2018
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2016/2017
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2015/2016
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2014/2015
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2013/2014
Podujatia a akcie realizované v školskom roku 2012/2013
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií