Predmetová komisia (PK) prírodovedných predmetov
Členovia | Úlohy a ciele | Kritériá hodnotenia | Podujatia | Úspechy študentov | Užitočné linky
Úspechy študentov v prírodovedných súťažiach v školskom roku 2019/2020

Jozef Komáromy

 • 1. miesto v krajskom kole v Olympiáde v INFORMATIKE - kategória B
 • 3. miesto v súťaži v rýchlom programovaní v rámci podujatia IT v Nitre

Samuel Buranský

 • 4. miesto v celoslovenskom kole astronomickej olympiády
 • 5. miesto v národnom kole „Čo vieš o hviezdach“
 • úspešný riešiteľ súťaže iBobor
Úspechy študentov v prírodovedných súťažiach v školskom roku 2018/2019

Samuel Buranský

 • čestné uznanie v medzinárodnom kole astronomickej olympiády
 • 4. miesto v národnom kole „Čo vieš o hviezdach“
 • úspešný riešiteľ súťaže iBobor

Jozef Komáromy - 3. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky - kategória B

Michaela Očovayová, Nina Vargová, Ema Bologová, Ema Vozafová, Simona Bratová, Martina Walaská, Jakub Horňák - 3. miesto v krajskom kole Súťaže družstiev prvej pomoci mladých

Úspechy študentov v prírodovedných súťažiach v školskom roku 2017/2018

Samuel Buranský

 • čestné uznanie v medzinárodnom kole astronomickej olympiády
 • 7. miesto v národnom kole astronomickej olympiády
 • 3. miesto v národnom kole „Čo vieš o hviezdach“
 • 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády
 • úspešný riešiteľ Matematického Klokana
 • úspešný riešiteľ súťaže iBobor

Lukáš Minár - 6. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky

Martin Max - 2. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach

Michaela Očovayová, Hana Baťalíková, Daniela Matušková, Linda Drozdáková, Andrea Pintešová, Natália Fernézová, Martina Miklóšová - 3. miesto v krajskom kole Súťaže družstiev prvej pomoci mladých

Úspechy študentov v prírodovedných súťažiach v školskom roku 2016/2017

Samuel Buranský

 • 5. miesto v národnom kole astronomickej olympiády
 • 5. miesto v národnom kole "Čo vieš o hviezdach"
 • 9. miesto v krajskom kole matematickej olympiády

Lukáš Minár - 3 a 4. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky - kategória A

Michal Lüley - 4. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky - kategória B

Jakub Ganádik - 6. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády

Martin Max - 3. miesto v krajskom kole súťaže Čo vieš o hviezdach

Adam Laščiak - 14. miesto v okresnom kole matematickej olympiády

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií