Predmetová komisia (PK) spoločenskovedných predmetov
Členovia | Ciele a úlohy | Podujatia | Plán činnosti školskej knižnice | Súťaže a olympiády | Užitočné linky
Členovia
Predseda – PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

Členovia:
PhDr. Monika Bogyóová
PaedDr. Patrik Haller
PaedDr. Zuzana Kreškócziová Baráthová
PaedDr. Boris Ragas
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií