Predmetová komisia (PK) spoločenskovedných predmetov
Členovia | Ciele a úlohy | Podujatia | Maturita | Plán činnosti školskej knižnice | Súťaže a olympiády
Členovia
Predseda – PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

Členovia:
PhDr. Monika Bogyóová
PaedDr. Beáta Havettová
PaedDr. Eliška Matušková
Alla Pakhritsina, CSc.
PaedDr. Boris Ragas
PaedDr. Martina Ragasová
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií