Predmetová komisia (PK) spoločenskovedných predmetov
Členovia | Ciele a úlohy | Podujatia | Maturita | Plán činnosti školskej knižnice | Súťaže a olympiády
Plán činnosti školskej knižnice
Mesiac Podujatie Termín  
September Záložka do kníh spája stredné školy  (príprava)- partnerská škola - Gymnázium v Trebišove   Priebežne - triedy: I. A, II. A, II. D
Október

Medzinárodný mesiac školských knižníc - beseda so spisovateľom Marekom Vadasom  

Záložka do kníh spája stredné školy (vyhodnotenie)

 

November ANASOFT LITERA  - vyhodnotenie projektu    
December ...a prišli Vianoce... (čítanie a rozprávanie o vianočných zvykoch vo Vrábľoch ) Podľa dohody so žiakmi
Január -  
Február Láska vo veršoch...(čítanie poézie o láske) Podľa dohody so žiakmi  
Marec Mesiac knihy (súťaž o naj knihu školy, výstavka kníh) Celý mesiac
Apríl Daruj knihu... Podľa dohody so žiakmi  
Máj Beseda s pánom Trubínim Podľa dohody so spisovateľom  
Jún Popoludnie s poviedkami slovenských autorov   Podľa dohody so žiakmi  

Vypracovala: PhDr. Monika Bogyóová

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií