Predmetová komisia (PK) spoločenskovedných predmetov
Členovia | Ciele a úlohy | Podujatia | Maturita | Plán činnosti školskej knižnice | Súťaže a olympiády | Užitočné linky
Plán činnosti školskej knižnice
Mesiac Podujatie Termín
September Záložka do kníh spája stredné školy (príprava) Priebežne informovať všetky triedy
Október Medzinárodný deň školských knižníc Záložka do kníh spája stredné školy (vyhodnotenie) 24.10.2017 31.10.2017
November ANASOFT LITERA - vyhodnotenie projektu Tvorivé písanie (tvorivé dielne) 27.11.2017 Podľa dohody so žiakmi
December Rozprávačky o Vianociach (čítanie a rozprávanie o dávnych Vianociach vo Vrábľoch ) Podľa dohody so žiakmi
Január -
Február Čítame si o láske... (čítanie poézie o láske) Podľa dohody so žiakmi
Marec Mesiac knihy (súťaž o naj knihu školy, výstavka kníh) Celý mesiac
Apríl Daruj knihu... Podľa dohody so žiakmi
Máj Beseda s pánom Trubínim Podľa dohody so spisovateľom
Jún Popoludnie s poviedkami slovenských autorov Podľa dohody so žiakmi

Vypracovala: PhDr. Monika Bogyóová

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií