Predmetová komisia (PK) spoločenskovedných predmetov
Členovia | Ciele a úlohy | Podujatia | Maturita | Plán činnosti školskej knižnice | Súťaže a olympiády

Súťaže a olympiády

Školský rok 2019/2020

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Samuel Sakáč - 1. miesto

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka

Simona Kišová - 8. miesto

Rozhoduj o Európe - modelové zasadnutie inštitúcií EÚ
Účasť v celoslovenskom kole – Viliam Péli
Recitačná súťaž Viliama Záborského

Umiestnenie v kategórii D bolo nasledovné:
Vargová Diana, II. A – 1. miesto
Baloghová Emma, II. A – 2. miesto
Latečková Barbora, II. D – 3. miesto
Mladá Viktória, IV. D – čestné uznanie
Kurtiniaková Lea Mária – čestné uznanie

Plagát a príbeh roka 2020

Jana Magdolenová – 2. miesto – literárne práce

Mladý Európan – regionálne kolo

Ivan Huszár, Max Demeš, Rastislav Pap – 3. miesto

Školský rok 2018/2019

Celoslovenské kolo novinárskej súťaže Štúrovo pero

ŤAHÁK získal 1. miesto na Slovensku

Súťaž v prednese poézie a prózy- Vansovej Lomnička

Natália Fernézová – 1. miesto - krajské kolo
zlaté pásmo – celoslovenské kolo

Mladý Európan – regionálne kolo

Simona Matušíková, Viktória Mladá a Samuel Sakáč - 5. miesto

Esej Jána Johanidesa – literárna súťaž

Jessica Vulganová – čestné uznanie

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

Natália Fernézová – 2. miesto v prednese prózy

Plagát a príbeh roka 2019

Hana Bogyóová – 1. miesto – výtvarné práce
Natália Polyáková – 3. miesto – literárne práce

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Rastislav Pap – 6. miesto (postup do celoštátneho kola)


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií