Výchovný poradca, Koordinátor prevencie
Konzultačné hodiny výchovného poradcu:
  1. pre žiakov – Každý pondelok v čase od 13:35 do 14:35 alebo v individuálne dohodnutom termíne. V prípade, že dané konzultačné hodiny sú nevyhovujúce, odporúča sa dohodnúť si termín telefonicky alebo e-mailom [martina.hegedusova (@) gymvrable (.) sk].
  2. pre rodičov - Individuálne na základe vopred dohodnutého telefonického dohovoru.
  3. pre učiteľov – Individuálne v prípade výskytu nečakaných komplikácií alebo v prípade nutnosti riešenia aktuálneho problému.
Výchovný poradca: PaedDr.Martina Hegedüšová
Kontakt: 0915 767 419
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Bc. Tatiana Polyáková
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií