Výchovný poradca, Koordinátor prevencie
Konzultačné hodiny výchovného poradcu:
  1. pre žiakov – Každý utorok v čase od 13:35 do 14:35 alebo v individuálne dohodnutom termíne. V prípade, že dané konzultačné hodiny sú nevyhovujúce, odporúča sa dohodnúť si termín telefonicky alebo e-mailom [martina.ragasova (@) gymvrable (.) sk].
  2. pre rodičov - Individuálne na základe vopred dohodnutého telefonického dohovoru.
  3. pre učiteľov – Individuálne v prípade výskytu nečakaných komplikácií alebo v prípade nutnosti riešenia aktuálneho problému.
Výchovný poradca: PaedDr.Martina Ragasová
Kontakt: 0904 954 111
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií