Správy

  • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2016/2017
  • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2015/2016
  • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014/2015
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií